Materiálové hospodářství

Naše materiálové hospodářství je zodpovědné za včasnou dispozici a obstarání všech materiálů.

Management logistiky dodavatelů patří rovněž do oblasti zodpovědnosti materiálového hospodářství, jako je například zprostředkování měsíčních plánovaných požadavků (předpověď).

 

Podstatným stavebním kamenem spolupráce mezi dodavatelem a naší společností je spolehlivé zajištění dodávek z hlediska termínů a kvality, jakož i proaktivní komunikace.

Našim dodavatelům poskytujeme na měsíční bázi zpětnou vazbu týkající se dosažených výsledků.

Definice základních ukazatelů:

Ukazatelé dodávek dodavatelů